O festivalu

Ideje

Ideje ne počinju kao kompleksne stvari. Naprotiv, svaka se „rađa“ vrlo jednostavno. Dovoljan je samo mali podsticaj: asocijacija, priča, simbol, sećanje… Bilo šta što je moguće promisliti, obraditi, izokrenuti i razviti u nešto koherentno, nešto što je istovremeno i jako lično, ali i izrazito opšte. Nešto što može da komunicira sa svetom, što će svako da prepozna kao „svoje“ bez obzira na godine, pol, obrazovanje, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Kaktus

Kaktus živi u jako teškim i neprijatnim uslovima: oko njega su samo pesak, vrućina i pomalo korova. Ali ako ima samo malo vode, ako ima taj osnovni podstrek, on se razvija, raste i živi. Iz tog razloga odabrali smo kaktus kao simbol festivala, jer želimo da negujemo IDEJE KOJE OPSTAJU.

Festival

Deveti po redu festival integrisanih komunikacija – KAKTUS 2023 (powered by Shoppster), pod sloganom „ADD TO HEART“, biće održan 1. i 2. novembra u Beogradu. Ove godine tokom festivala slavićemo ideje, pojedince, brendove, agencije, ali i istaći snagu kolaboracija i potencijal umrežavanja.

2023

Festival će i ove godine slaviti samo one kampanje i projekte koje izlaze iz granica očiglednog i uprkos teškim uslovima inspirišu i proizvode najefikasniju komunikaciju sa ciljnim grupama.

Predavači

Ciro Sarmiento

Chief Creative Officer, Saatchi & Saatchi New York , (USA)

Ricardo Salgado

SVP, Creative Director, Head of Activation, Energy BBDO, (USA)

Andrey Tyukavkin

Global Executive Creative Director, Publicis Italy

Götz Ulmer

Creative Director, David+Martin, (Germany)

Fabio Seidl

Director for Global Creative Development, Meta, (USA)

José Godinho Marques

Creative Director, Pine Digital Solutions , (Portugalija)

Aleksandra Atanasovski

Creative, Wieden + Kennedy , (UK)

Andrei Ungureanu

Agile Transformation Manager, Coca-Cola Europe , (Romania)

Roxana Nixa

Executive Creative Director, DDB Romania

Luis Paulo Gatti

Creative Director, Jung von Matt , (Germany)

Tom Hidvegi

Founder & Creative Director, Skincare Friends London , (UK)

Alexander Bratimirov

Creative Director, Human Advertising Agency, (Bugarska)

Dušan Čezek

Gentleman Adventurer & Co-Founder, Fuchs+Dachs , (Češka)

PRAVILNIK ZA DODELU NAGRADA KAKTUS 2023

O NAGRADI

KAKTUS je strukovna nagrada koja se dodeljuje kompanijama, institucijama i agencijama za najkvalitetnije i najprofesionalnije pojedinačne i integrisane kampanje u protekloj godini. O tome ko će dobiti ovogodišnji KAKTUS odlučuje stručni Žiri koji čine ugledni profesionalci iz kreativnih, PR i digitalnih agencija, kao i produkcijskih kuća i kompanija iz Srbije i regiona.

KAKTUS je nagrada kojom strukovni portal Marketing mreža želi da promoviše profesionalne uzore, ali i da svoj doprinos unapređenju i razvoju struke u Srbiji.

Nagrade će biti dodeljene u okviru 9. festivala integrisanih komunikacija – KAKTUS 2023, koji će biti održan 1. i 2. novembra 2023. godine.

OPŠTI USLOVI I ROKOVI

Na konkursu za nagrade KAKTUS mogu da učestvuju sva pravna lica (kompanije, agencije, organizacije, produkcijske kuće, dizajn studiji itd.) koja su realizovala pojedinačne i integrisane komunikacijske kampanje na teritoriji Republike Srbije (izuzev u kategoriji – Integrisana kampanja kreirana za drugo tržište).

Projekat koji je realizovan na domaćem tržištu, a originalnu ideju je osmislila agencija iz regiona (Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija) za potrebe klijenta koji posluje na teritoriji Republike Srbije, može biti prijavljen u svim kategorijama za nagrade KAKTUS. U kategoriji EXECUTION – Produkcija mogu biti prijavljeni projekti koji su isključivo realizovani za domaće klijente i emitovani u Republici Srbiji.

Za nagrade KAKTUS mogu da konkurišu samo oni radovi koji su u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i koji ni na koji način ne krše bilo koji od kodeksa etičnosti.

Na konkurs mogu biti prijavljeni pojedinačni radovi (single-channel), kao i integrisane kampanje za čiju realizaciju je korišćeno minimum tri kanala/alata komunikacije (multi-channel – TV oglas, radio oglas, PR, print oglas, BTL, event, direktni marketing, društvene mreže, mobilne aplikacije itd).

Adaptirane međunarodne kampanje biće diskvalifikovane u svim kategorijama, izuzev ukoliko su prijavljene u kategoriji Adaptirana međunarodna integrisana kampanja.

Prijave se moraju odnositi na kampanje koje su realizovane ili većim delom realizovane u periodu od 1. avgusta 2022. do 1. avgusta 2023. godine. Za višegodišnje projekte potrebno je prikazati celokupni projekat, sa posebnim osvrtom na realizaciju i efekte u naznačenom periodu.

Rok za dostavljanje radova je 20. septembar 2023. godine.

NAČIN PRIJAVE

Radovi se prijavljuju isključivo elektronski, putem prijavnog formulara koji se nalazi na sajtu www.kaktus.rs.

Prijave moraju da sadrže:

 • 1. Prijavni formular u kome se navode osnovni podaci o agenciji, klijentu kao i kratak opis projekta (do 1.000 karaktera sa razmacima). U prijavi je, takođe, obavezno navesti sve članove tima (imenom i prezimenom), kao i glavne partnere koji su doprineli kvalitetu rada što uključuje i sve primarne i sekundarne agencije, kao i sve autore/freelancere koji su najviše doprineli uspehu kampanje;
 • 2. Video u trajanja do 3 minute (format: mp4, Dropbox ili YouTube download link) ili prezentacija do 25 slajdova (format: PDF ili PPT) koji sadrži sledeće obavezne elemente:

U svim kategorijama Pojedinačni radovi:

 • – postavljeni ciljevi;
 • – strategija;
 • – kreativni materijali;
 • – kanal koji je korišćen u realizaciji kampanje.

U kategoriji Pojedinačni radovi – Execution:

 • – kreativni materijali;
 • – realizacija ideje.

U svim kategorijama Integrisane kampanje:

 • – postavljeni ciljevi;
 • – strategija;
 • – kreativni materijali;
 • – alati i kanali koji su korišćeni u realizaciji kampanje;
 • – postignuti rezultati kampanje (precizno i jasno navedene, samo za kategorije integrisanih kampanja).

Prijava sadrži isključivo jedan dokument – video ili prezentaciju – u kome su prikazani svi gore navedeni elementi. Dodatni materijali neće biti ocenjivani od strane stručnog Žirija.

Zbog neutralnosti ocenjivanja, u prijavi (video ili prezentacija) NIJE dozvoljeno isticanje logotipa i naziva agencije, koja prijavljuje projekat, niti nazivi agencija partnera koji su radili na projektu. Naziv agencije i partnera navodi se isključivo i jedino u formularu koji se popunjava prilikom prijave rada. U prijavi dozvoljeno je navođenje naziva kompanije/klijenta za koga je rađena kampanja.

Prijave mogu biti na srpskom ili/i engleskom jeziku.

Prijave moraju sadržati navedene obavezne elemente, kao i imena svim članova tima, a radovi biti u skladu sa svim relevantnim profesionalnim, etičkim i pravnim zahtevima. Klijent, odnosno oglašivač mora biti obavešten o tome da će kampanja biti prijavljena za KAKTUS nagrade.

KATEGORIJE

Pojedinačni radovi (single-channel) konkurišu u sledećim kategorijama:

 • 1. TV
 • 2. Radio
 • 3. Print
 • 4. BTL (promocija na mestu prodaje, sajamski nastup, promocija na ostalim vanstandardnim mestima…)
 • 5. Odnosi s javnošću (PR)
 • 6. Interne komunikacije
 • 7. Event
 • 8. Digital
  • – Social media
  • – Video
  • – Mobile
  • – Content marketing
  • – Influencer marketing
  • – E-commerce (web shopovi, platforme za online kupovinu)
  • – TikTok
 • 9. Media (kreativna upotreba medija)
 • 10. Outdoor
 • 11. Direktni marketing
 • 12. Execution (kategorija koja slavi umetnost realizacije, sa posebnim naglaskom na formu i funkcionalnost)
  • – Dizajn (tipografija, art direkcija, ilustracije, brend i komunikacijski dizajn, dizajn ambalaže, pakovanje, izdavaštvo, strip);
  • – Produkcija (režija, scenario, kasting, produkcija, art direkcija, kinematografija, montaža, korišćenje originalne muzike, zvučni dizajn, animacija, vizualni efekti i inovacija u produkciji).

Svi pojedinačni radovi prijavljeni u gore navedenim kategorijama moraju biti deo neke kampanje. Ghost projekti biće diskvalifikovani.

Integrisane kampanje konkurišu u sledećim kategorijama:

 • 1. Profitna integrisana kampanja
 • 2. Društveno odgovorna integrisana kampanja (CSR, društvene akcije, održivi razvoj…);
 • 3. Cross media integrisana kampanja (kreiranje posebnog sadržaja i komunikacije za različite offline i online kanale, realizovane kroz multi-screen ili multi-channel korisničko iskustvo);
 • 4. Employer branding integrisana kampanja (integrisana kampanja koja je doprinele većoj vidljivosti i prepoznatljivosti kompanije kao poželjnog poslodavca kod eksterne ili/i interne javnosti);
 • 5. Inovativna integrisana kampanja (kampanja koja je pomerila granice struke, primenila ili uvela neki novi trend na tržištu);
 • 6. Brand awarness integrisana kampanja (podizanje svesti o novom ili postojećem brendu, usluzi ili proizvodu kroz multi-screen ili multi-channel korisničko iskustvo, ova kategorija odnosi se na kampanje koje isključivo promovišu vrednost brenda);
 • 7. Digitalna integrisana kampanja (kampanja koja je kreirana isključivo za online kanale komunikacije, uz korišćenje najmanje tri digitalna kanala komunikacije – social media, web site, mobile, IoT, AI, data, video, aplikacija…);
 • 8. Integrisana kampanja kreirana za drugo tržište (kampanja koju je osmislila i realizovala agencija sa sedištem u Srbiji za regionalnog ili globalnog klijenta, odnosno za drugo tržište);
 • 9. Adaptirana međunarodna integrisana kampanja (kampanja u okviru koje se koristi globalna komunikaciona platforma, a kreirana su originalna lokalno relavantna kreativna rešenja i kao takva dominiraju kampanjom i lokalno se komuniciraju).
 • 10. Integrisana kampanja na temu medijske i digitalne pismenosti (integrisana kampanja koja za temu ima medijsku, informacionu i digitalnu pismenost. U ovoj kategoriji mogu biti prijavljene i CSR kampanje čiji je cilj bio medijska, informaciona i digitalna pismenost).

Glavne KAKTUS nagrade:

 • 1. Integrisana kampanja godine – Grand Prix;
 • – Integrisana kampanja koja je obeležila godinu po oceni stručnog Žirija.
 • 2. Agencija godine;
 • – Agencijom godine biće proglašena ona koja je imala najuspešnije radove (finaliste i dobitnike) u drugim kategrijama.
 • 3. Oglašivač godine;
 • – Oglašivačem godine biće proglašena ona kompanija koja je imala najuspešnije radove (finaliste i dobitnike) u drugim kategrijama.

Jedan projekat može biti prijavljen u više kategorija. U tom slučaju, svaka prijava će se tretirati kao posebna i kao takva mora imati svoj popunjen formular i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.

Preporuka članova Žirija je da svaku prijavu prilagodite datoj kategoriji. Žiri će ocenjivati radove u kontekstu kategorije u kojoj su prijavljeni.

Ukoliko je na istoj kampanji radilo više agencija, svaka od njih može prijaviti projekat za nagradu, ali u videu ili prezentaciji mora jasno istaći koji deo kampanje potpisuje, odnosno koji deo kampanje predstavlja autorsko delo agencije koja rad prijavljuje (naziv agencije navodi se isključivo u Prijavnom formularu). 

Jedan projekat/rad koji je prijavljen u više kategorija može osvojiti nagrade u maksimum dve kategorije i to u onima u kojima je ostvario najveći broj bodova.

RAZLOZI ZA DISKVALIFIKACIJU

Ovim Pravilnikom veoma je precizno i jasno navedena procedura prijave radova, elementi koje prijava treba da sadrži, vremenski okviri i sl. Kršenje bilo koje odredbe ovog Pravilnika dovodi do diskvalifikacije prijavljenog rada, a svi troškovi prijave u tom slučaju se zadržavaju.

Podnosioci prijave koji su poslali neispravan rad najkasnije do 20. septembra biće obavešteni o tome na mejl, koji je naveden u prijavnom formularu i imaće na raspolaganju 24 sata da isprave svoj rad i pošalju ga nazad organizatoru. Ukoliko podnosilac prijave ispravljen rad ne pošalje u roku od 24 sata, rad će biti automatski diskvalifikovan, a Žiri ga neće dalje razmatrati.

Ukoliko podnosilac prijave pošalje neispravan rad nakon zvaničnog roka za prijavu, odnosno 20. septembra, neće imati mogućnost da svoj rad ispravi i on će biti automatski diskvalifikovan.

Svi prijavljeni radovi za koje se naknadno ustanovi da ne zadovoljavaju kriterijume propisane ovim Pravilnikom ili ga krše na bilo koji način, biće diskvalifikovani u prvom predselekcijskom krugu žiriranja.

ŽIRI

Žiri čine ugledni profesionalaci iz kreativnih, PR, digitalnih agencija, produkcijskih kuća, kao i kompanija iz Srbije i regiona. Žiri čini ukupno 15 stručnjaka iz Srbije i 15 stručnjaka iz regiona. 

Kandidate za članove Žirija iz Srbije i regiona predlaže i bira organizator Festivala. Članovi Žirija iz Srbije i regiona između sebe, tajnim glasanjem, biraju predsednike Žirija.

Spisak članova Žirija za dodelu nagrada KAKTUS biće transparentno objavljen na sajtu www.kaktus.rs najkasnije do 15. avgusta 2023.

KRITERIJUMI OCENJIVANJA

Žiriranje prijavljenih projekata odvija se tajno elektronskim putem, na unapred pripremljenoj platformi. Članovi Žirija iz Srbije i regiona ocenjuju radove nezavisno. Pojedinačne ocene svih članova Žirija su tajna.

Svaki član Žirija ocenjuje prijavljene takmičarske radove samostalno i suvereno, u skladu sa stručnim znanjem, ugledom i autoritetom, kao i unapred definisanim Pravilnikom. Članovima Žirija nije dozvoljeno da preispituju odluku ili glasove kolega, kao ni da na bilo koji način, pismeno ili usmeno, utiču na odluku drugih članova Žirija. Ukoliko neki član Žirija pokuša na bilo koji način da utiče na glasanje ostatka Žirija ili se ne pridržava unapred definisanog i javno objavljenog Pravilnika, biće odmah isključen iz daljeg toka žiriranja, a odluka o njegovom/njenom isključenju biće javno objavljena.

Svaki član Žirija biće u obavezi da, na sastanku Žirija, otvoreno i transparentno iznese mišljenje o radovima koji su ušli u finale takmičenja u svim kategorijama za nagrade KAKTUS. Svakom članu žirija biće određena jedna kategorija u okviru koje će, u ime Žirija za dodelu nagrada KAKTUS 2023, imati obavezu pismeno da obrazloži finaliste i dobitnika nagrade. Obrazloženja nagrađenih biće javno objavljena na sajtu festivala KAKTUS.

Organizator nema mogućnost da na bilo koji način utiče na glasanje članova Žirija, niti da predlaže ili diskvalifikuje prijavljene projekte. Odluku o tome koje kampanje će dobiti nagrade donose isključivo članovi Žirija iz Srbije i regiona.

Žiriranje se odvija u dva kruga:

U prvom, predselekcijskom krugu žiriranja, članovi Žirija pregledaju prijavljene radove i glasovima DA ili NE rade predselekciju prijava. Ukoliko se ustanovi da prijavljeni rad ne zadovoljava kriterijume propisane ovim Pravilnikom ili ga krše na bilo koji način, mora biti diskvalifikovan u prvom krugu glasanja. Ukoliko je rad prijavljen u pogrešnoj kategoriji, članovi Žirija nemaju mogućnost da predlažu promenu kategorije, a prijavljeni rad nastavlja da se takmiči u kategoriji u kojoj je inicijalno prijavljen. Projekti koji su osvojili minimum 51% DA članova Žirija nastavljaju takmičenje u drugom krugu.

Nakon prvog kruga žiriranja, a najkasnije pre kraja drugog kruga glasanja, predsednici Žirija imaju obavezu da organizuju sastanak članova Žirija (uživo ili online).

U drugom, selekcijskom krugu glasanja, Žiri ponovo pregleda radove koji su prošli prvi krug i ocenjuju ih na osnovu sledećih kriterijuma:

 • – Pojedinačni radovi ocenjuju se po kriterijumima:
  • 1. Originalnost kreativne ideje – do 40 bodova;
  • 2. Kvalitet realizacije kreativne ideje – do 40 bodova;
  • 3. Tržišna relevatnost – do 20 bodova.
 • – Pojedinačni radovi – EXECUTION ocenjuju se po kriterijumima:
  • 1. Originalnost i inovativnost – do 40 bodova;
  • 2. Kvalitet realizacije ideje – do 40 bodova;
  • 3. Usklađenost sa sadržajem i ukupnim imidžom brenda – do 20 bodova,
 • – Integrisane kampanje ocenjuju se po kriterijumima:
  • 1. Ciljevi i strategija – do 20 bodova;
  • 2. Originalnost i atraktivnost kreativne ideje – do 20 bodova;
  • 3. Upotreba relevantnih alata i kvalitet realizacije ideje – do 20 bodova;
  • 4. Opšti utisak o integrisanosti kampanje – do 20 bodova;
  • 5. Rezultati kampanje – do 20 bodova.

Zbir ocena po navedenim kriterijumima se sabira i deli sa tri, odnosno pet. Konačna ocena svakog finaliste je prosečna ocena izvedena iz prosečnih ocena svih članova Žirija koji su glasali u toj kategoriji.

Prema rang listi dobijenih bodova, pet najbolje ocenjenih radova u svakoj kategoriji postaju finalisti takmičenja. U finale ne može ući kampanja koja je imala prosečnu ocenu manju od 60 bodova.

Dobitnik u kategoriji je ona pojedinačna ili integrisana kampanja, koja je među finalistima u kategoriji osvojila najveći broj bodova, uz uslov da je prešla minimalni bodovni prag za pobednika od 75 bodova. Ukoliko dve kampanje imaju isti broj bodova, članovi Žirija pristupaju ponovnom glasanju sa DA ili NE.

Radovi isključivo iz kategorija Integrisane kampanje, koji su u drugom krugu žiriranja osvojili nagrade, ulaze u konkurenciju za Grand Prix. Titulu Integrisana kampanja godine – Grand Prix osvaja ona kampanja koja je imala najviše bodova članova Žirija. Ukoliko dve kampanje imaju isti broj bodova, nagradu dobija ona kampanja koja je po kriterijumu Opšti utisak o integrisanosti kampanje imala najveću prosečnu ocenu.

U kategoriji za Agenciju godine, boduju se isključivo kampanje agencije koje su ušle u finale i proglašane dobitnicima u svim ostalim kategorijama. Svaki finalista nosi 1 bod, a svaki dobitnik po 2 boda. Grand Prix donosi dodatna 3 boda.

Ukoliko dve ili više agencija imaju isti broj bodova, nagradu dobija ona agencija koja ima najviše dobitnika u svim ostalim kategorijama. Ukoliko i nakon pomenutog bodovanja dve ili više agencija imaju isti broj bodova, nagradu dobija ona agencija koja ima najviše dobitnika u kategorijama Integrisane kampanje.

U slučaju da je u kreiranju i realizaciji integrisane kampanje učestvovalo više agencija, svi bodovi biće dodeljeni isključivo agenciji koja je prijavila projekat na takmičenje i njoj će biti dodeljena nagrada.

U kategoriji Oglašivač godine, boduju se isključivo kampanje agencije koje su ušle u finale i proglašane dobitnicima u svim ostalim kategorijama, bez obzira da li je projekat prijavila jedna ili više agencija. Svaki finalista nosi 1 bod, a svaki dobitnik po 2 boda. Grand Prix donosi dodatna 3 boda.

Ukoliko dva ili više oglašivača imaju jednak broj bodova, nagradu dobija onaj oglašivač koji je imao više dobitnika u svim ostalim kategorijama. Ukoliko i nakon pomenutog bodovanja dva ili više oglašivača imaju isti broj bodova, nagradu dobija onaj oglašivač koji ima najviše dobitnika u kategorijama Integrisane kampanje.

Ponavljanje glasanja dopušteno je po odluci predsednika Žirija, ukoliko postoje osnovane sumnje da je došlo do nepravilnosti ili nerazumevanja procesa glasanja za pojedine kategorije.

Član Žirija, odnosno agencija koju predstavlja, može da prijavljuje i kandiduje radove tokom trajanja njegovog mandata u Žiriju. U svim kategorijama, član Žirija ne ocenjuju sopstvene radove, radove tima, radove agencija iz iste grupacije ili agencije/a sa kojima sarađuje, kao ni rad sa kojim je na bilo koji način povezan, a što bi ga dovelo u sukob intresa. Ukoliko dođe do diskusije u vezi sa prijavljenim radom nekog od članova žirija ili njegove agencije/kompanije, član žirija o čijem radu se diskutuje ne sme, niti usmeno niti pismeno, da iznosi bilo kakve podatke ili obrazloženja u vezi sa prijavljenim radom i mora odmah da se isključi iz diskusije.

Organizator festivala KAKTUS odrediće osobu koja će biti zadužena za sabiranje svih ocena dobijenih tokom glasanja.

Pobednici u svakoj kategoriji ostaju u potpunosti tajni (čak i članovima Žirija) do samog neposrednog proglašenja na festivalu KAKTUS 2023.

Ukoliko se naknadno ustanovi da je nagrađeni projekat na bilo koji način prekršio pravila takmičenja, zakonske i etičke norme, nagrada će biti oduzeta, a informacija o tome biće prosleđena svim javnostima koje su bile obaveštene o dodeli nagrada.

Sve kampanje koje su osvojile nagrade biće javno objavljene nakon dodele nagrada na portalu Marketing mreža www.marketingmreza.rs i sajtu Festivala www.kaktus.rs.

Učestvovanjem u ovom takmičenju, učesnici su saglasni da se pridržavaju navedenih uslova i konačnih odluka Žirija. Organizator zadržava pravo da koristi i objavljuje učesnike i njihova imena online, u štampi ili na bilo koji drugi način, a u vezi sa ovim takmičenjem. Svi radovi prijavljeni na festival KAKTUS 2023 biće javno objavljeni od strane organizatora. Prihvatanje navedenih uslova predstavlja dozvolu za organizatora da koristi imena i materijale za edukativne i promotivne svrhe bez dodatne naknade. Učešćem u ovom takmičenju učesnici oslobađaju organizatora bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih ili srodnih prava.

KOTIZACIJE

Kotizacija po pojedinačnoj prijavi u svim kategorijama iznosi 9.000 dinara za prijave do 31.08.2023.

Za prijave posle 01.09.2023. kotizacija po pojedinačnoj prijavi u svim kategorijama iznosi 11.000 dinara.

Jedan projekat može biti prijavljen u više kategorija. U tom slučaju, svaka prijava će se tretirati kao posebna i kao takva mora imati svoj popunjen formular i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.

Kotizacija se ne naplaćuje u kategorijama Grand Prix – Integrisana kampanja godine, Agencija godine i Oglašivač godine. U svim drugim kategorijama, da bi rad ušao u selekciju, kotizacija mora biti uplaćena najkasnije na dan zatvaranja konkursa, odnosno do 20.09.2023.

Kotizacije za prijavu radova za nagrade ne uključuju kotizacije za konferencijski deo festivala.

Vidi još

FORMULAR ZA PRIJAVU RADOVA ZA NAGRADE KAKTUS 2023

  Pojedinačni radovi

  *možete izabrati samo jedan odgovor

  Integrisane kampanje
  Opis projekta
  Preostali broj karaktera: 1000
  Link za download projekta

  Priložite video do 3 minute (format: mp4, Dropbox ili YouTube download link) ili prezentaciju (formati: PDF ili PPT)–link za download:

  Izjava

  *morate obeležiti sva polja

  ŽIRI IZ SRBIJE

  Miodrag Marinković

  Brand Development Director Adriatics, Frikom

  Jovana Petrović

  Head of Media, L'Oréal Adria-Balkan

  Nevena Balšić

  Creative Director, Leo Burnett

  Marko Anđelković

  Digital Team Leader, SmartPoint Adria

  Arsenije Krnjajski

  Creative Director, Why Not Agency

  Vladimir Simić

  Creative Director, McCann Beograd

  Zorana Ćirica

  Digital Associate Creative Director, Fullhouse Ogilvy

  Marija Kojčić

  Head of PR, Lidl Srbija

  Aleksandra Milačić Jelača

  Marketing Director, The Fun&Fit Company

  Dušica Matijašević

  Director of Advertising and Strategy, Executive Group

  Una Zabunov

  Šef Službe za digitalne marketing komunikacije, Telekom Srbija

  Đorđe Đukanović

  Creative Director, Havas Adriatic

  Nikoleta Pavlović

  Head of Social Media, DRV

  Vladimir Mitrović

  Creative Director, Ovation BBDO

  Filip Đorović

  Marketing Director, Shoppster Srbija & Slovenija

  ŽIRI IZ REGIONA

  Tibor Trupec

  Creative Director, Kontra Agency (Hrvatska)

  Stella Bogovac

  Creative Director, I TO NIJE SVE! (Hrvatska)

  Simona Mladenović

  Head Of Advertising, NLB Group (Slovenija)

  Uroš Svenšek

  Head of Digital, Agencija 101 (Slovenija)

  Eva Gradišnik

  Creative Director, SHIFT Agency (Slovenija)

  Luka Mavretić

  Creative Director, Imago Ogilvy (Hrvatska)

  Oliver Noveski

  Partner & Media Director, Brand Union (Severna Makedonija)

  Jurica Ćorluka

  Head of Creative, Señor (Hrvatska)

  Robert Škunca

  Managing Director SEE, Grayling (Hrvatska)

  Elena Božinova

  Head of Creative & Design, Idea+Communications (Severna Makedonija)

  Tomislav Rašković

  TikTok Strategist, Degordian (Hrvatska)

  Mirka Modrinić

  Creative Director, Via Media (BiH)

  Drago Mlakar

  Regional Creative Director, Futura DDB (Hrvatska)

  Sara Grepo

  Social Media Team Leader, Bruketa&Žinić&Grey (Hrvatska)

  Jelena Doderović

  Marketing Director, Mercator-CG (Crna Gora)

  Cena kotizacija

  PRE SALE - do 31.05.

  (oba dana festivala)
  140 EUR + PDV

  EARLY - do 31.07.

  (oba dana festivala)
  170 EUR + PDV

  STANDARD - do 30.09.

  (oba dana festivala)
  220 EUR + PDV

  FULL - posle 01.10.

  (oba dana festivala)
  260 EUR + PDV

  1. DAN FESTIVALA

  Cena kotizacije samo za prvi dan festivala
  150 EUR + PDV

  2. DAN FESTIVALA

  Cena kotizacije samo za drugi dan festivala
  150 EUR + PDV

  PRIJAVA RADOVA

  U svim kategorijama za KAKTUS nagrade
  Za prijave radova do 31.08.

  9.000 dinara + PDV

  Za prijave radova posle 01.09.

  11.000 dinara + PDV

  *Uplata kotizacije za prijavu radova NE uključuje kotizaciju za oba dana festivala.
  *Popusti se NE odnose na prijavu radova za nagrade KAKTUS.

  Za tri i više kotizacija odobren je popust od 10%.
  Članovima UEPS, IAB Srbija, IAA Srbija, Srpske asocijacije menadžera, DSOJ i drugih strukovnih udruženja u Srbiji i regionu odobren je popust na kotizaciju u visini od 10%.

  Prijave za konferencijski deo festivala otvorene su do 16. oktobra, a broj mesta je ograničen.

  Popusti se odnose isključivo na STANDARD i FULL cene kotizacija za oba dana festivala.

  Za dodatne informacije molimo vas da pošaljete mejl na hello@marketingmreza.rs

  FORMULAR ZA KOTIZACIJE

   PLATINUM SPONZOR

   ZLATNI SPONZOR

   SREBRNI SPONZOR

   BRONZANI SPONZORI

   generali-osiguranje-800x545

   SPONZORI

   PARTNERI FESTIVALA

   FESTIVAL PODRŽALI

   GLAVNI MEDIJSKI PARTNER

   MEDIJSKI PARTNERI IZ SRBIJE

   MEDIJSKI PARTNERI IZ SRBIJE

   Poštovani,

   Zahvaljujemo se što ste prijavili projekat za nagrade KAKTUS 2023.

   Zvanična potvrda prijema Vaše prijave stići će Vam na mejl koji ste naveli kao kontakt. Ukoliko mejl ne dobijete u roku od 24h, molimo Vas da nam pišete na ivana@marketingmreza.rs

   Srećno u nastavku takmičenja!

   Srdačan pozdrav,
   Marketing mreža

   Hvala što ste se prijavili za festival KAKTUS 2023.

   Molimo Vas da proverite mejl, uskoro će Vas kontaktirati neko iz organizacije.

   Vidimo se 1. i 2. novembra!