PRIMERI DOBRE PRAKSE U OBLASTI MEDIJSKE, INFORMACIONE I DIGITALNE PISMENOSTI

Marketing mreža, u saradnji sa programom Nova pismenost, koji zajednički sprovode Propulsion i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, raspisuju veliki regionalni konkurs za najbolje primere integrisanih kampanja koje za temu imaju medijsku, informacionu i digitalnu pismenost. Pet najboljih primera dobre prakse biće predstavljeni na 7. festivalu integrisanih komunikacija KAKTUS 2021, koji će biti održan 2. i 3. novembra u Beogradu.

Mediji i digitalni svet menjaju se iz dana u dan, pa je logično da i svi mi moramo da pratimo te promene kako bismo bili „u toku“. Važno je da razmišljamo o tome ko plasira određeni sadržaj i zbog čega, kao i da uvek vodimo računa da naše reči, poruke ili fotografije utiču na razmišljanje i akcije drugih ljudi.

Novo doba nametnulo je potrebu za različitim vrstama pismenosti, s obzirom na to da sama veština čitanja i pisanja nije dovoljna. Na taj način indetifikovana je neophodnost da se razvijaju veštine i u drugim oblastima života kao što je sfera medija, informacija, vesti, digitalnih alata, filma, vizuelnih poruka, finansija, zdravlja itd.

Medijska i digitalna pismenost smatraju ključnim veštinama XXI veka, s toga ove godine i KAKTUS festival želi da uključi ovu temu u svoj program i ukaže na važnost ove oblasti.

KAKO SE PRIJAVITI?

Na konkursu mogu da učestvuju sva pravna lica (marketinške i PR agencije, komunikacione organizacije i organizacije civilnog društva, kompanije, organizacije, produkcijske kuće, dizajn studiji, itd.) iz celog regiona (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, BiH, Hrvatska i Slovenija).

Na konkurs mogu biti prijavljene isključivo integrisane kampanje za čiju realizaciju je korišćeno minimum tri kanala/alata komunikacije (multi-channel – TV oglas, radio oglas, PR, print oglas, BTL, event, direktni marketing, društvene mreže, mobilne aplikacije itd), a koje za temu imaju medijsku, informacionu i digitalnu pismenost.

Na konkurs mogu biti prijavljene i CSR kampanje čiji je cilj bio medijska, informaciona i digitalna pismenost.

Neophodni elementi prijave:

 1. Naziv projekta, vremenski okvir kampanje i nazivi pravih lica koja su kampanju realizovala;
 2. Prezentacija do 10 slajdova koja sadrži sve kratak opis kampanje, kreativne materijale, kao i linkove ka video materijalima ili sajtu projekta.

Predloge kampanja možete poslati putem formulara na ovoj stranici najkasnije do 8. septembra.

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE KAMPANJA I ŽIRI

Žiri koji će odabrati pet kampanja koje će biti predstavljene u okviru festivala KAKTUS 2021 čine predstavnici Propulsiona i Marketing mreže.

Žiri će pristigle kampanje ocenjivati na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Originalnost i inovativnost – do 40 bodova;
 2. Kvalitet realizacije ideje – do 40 bodova;
 3. Usklađenost teme i sadržaja kampanja sa ukupnim imidžom brenda – do 20 bodova,

Učestvovanjem na ovom konkursu, učesnici su saglasni da se pridržavaju navedenih uslova i konačnih odluka Žirija. Organizator zadržava pravo da koristi i objavljuje učesnike i njihova imena online, u štampi ili na bilo koji drugi način, a u vezi sa ovim konkursom. Pet odabranih kampanja koje će biti prezentovane na festivalu KAKTUS 2021 biće javno objavljene od strane organizatora. Prihvatanje navedenih uslova predstavlja dozvolu za organizatora da koristi imena i materijale za edukativne i promotivne svrhe bez dodatne naknade. Učešćem u ovom takmičenju učesnici oslobađaju organizatora bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih ili srodnih prava.

Učešće na konkursu je potpuno besplatno.

Za više informacija ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na: hello@marketingmreza.rs

KAMPANJE KOJE ĆE BITI PREDSTAVLJENE NA FESTIVALU:
 • Escape Room (Agencija 101 Slovenija i UNICEF Slovenija)
 • Tko pije, taj plaća (Bruketa&Žinić&Grey i Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
 • Nesalomivi (Hemofarm fondacija i New Moment New Ideas Company)
 • Veliki hrvatski naivci (Señor Hrvatska)
 • Svet kakav želiš (A1 Srbija i Propulsion)
 • Siguran dom (IKEA Srbija, BBDO Zagreb i Ovation BBDO)

Spisak prijavljenih kampanja sa prosečnim ocenama članova žirija dostupan je OVDE.

POWERED BY: