DAN TALENATA (powered by Mastercard)

Peti po redu, jubilarni, festival integrisanih komunikacija – KAKTUS 2019 održava se ove godine pod sloganom „MAKE ROOM FOR A NEW BLOOM“. Ove godine akcenat festivala je na talentima, ali i inovacijama, jer drugačiji pristup u advertising industriji otvara nove uglove i rađa nove ideje.

Tim povodom, u okviru drugog dana festivala KAKTUS 2019 – Dana talenata, 30. oktobra u Madlenianum Opera & Theatre, Marketing mreža, u saradnji sa kompanijom Mastercard, po prvi put ove godine, organizuje takmičenje mladih talenata.

Cilj ovog takmičenja jeste da podstakne i motiviše mlade u kreativnoj industriji, ali i ukaže stručnoj javnosti na njihove potencijale, talente i kreativnost. Pored toga, ovo takmičenje ima humanitarni karakter, a radovi i ideje koje budu kreirani u okviru takmičenja biće donirani socijalnom preduzeću ili udruženju na čiji brief su takmičari imali zadatak da odgovore.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:
Na takmičenje mogu da se prijave mladi profesionalci iz agencija u Srbiji, starosti do 32 godine. Tim čini dva predstavnika iz iste agencije.
Timove mogu da prijave agencije ili mladi profesionalci lično.

Iz jedne agencije na takmičenje može da se prijavi maksimalno jedan tim. Ovo pravilo ne odnosi se na grupacije agencija (mreže) sa više pravnih lica.

Mladi talenti iz agencija iz kojih dolaze članovi Žirija mogu da se prijave na takmičenje. U tom slučaju, član Žirija ne ocenjuju radove tima iz svoje agencije, kao ni radove timova iz iste grupacije/mreže agencija.

Takmičenje nije otvoreno za studente.

Prijavljivanje timova otvoreno je do 20. septembra, popunjavanjem formulara za prijavu.

KATEGORIJE:

Ove godine takmičenje se odvija u kategoriji: Kreativna upotreba medija.
U okviru ove kategorije mladi talenti imaće prilike da pokažu svoju kreativnost i inovativnost kroz kanale komunikacije po izboru (tradicionalne ili online).

Zadatak takmičarskog tima jeste da kreativnom upotrebom minimalno tri kanala komunikacije po sopstvenom izboru odgovori na zadati brief.

BRIEF:

Brief će se odnositi na izradu kampanje za određeno socijalno preduzeće ili udruženje. Naziv socijalnog preduzeća ili udruženja, njihovi ciljevi, strategija, kao i sve dodatne informacije biće poznate 25. septembra odnosno na dan brifiranja.

Brief će, takođe, sadržati sve potrebne informacije i smernice u vezi sa temom i kategorijom u okviru koje se takmičenje odvija.

Takmičari će imati na raspolaganju 48 sati da odgovore na brief.

NAČIN PRIJAVE RADA:

Prijava sadrži isključivo jedan dokument (prezentaciju do 25 slajdova u PDF ili PPT formatu) sa svim kreativnim materijalima.

Prezentacija mora da sadrži sledeće obavezne elemente:

 • – postavljene ciljeve i ciljnu grupu kampanje;
 • – alate i kanale koji bi se koristili u realizaciji kampanje, uz objašnjenje zašto baš odabrani kanali;
 • – kreativne materijale i vizuale;
 • – način na koji bi se kampanja realizovala i rešila problem klijenta.

Zbog neutralnosti ocenjivanja, u prezentaciji nije dozvoljeno navođenje naziva agencije koju tim predstavlja. U prijavi dozvoljeno je isključivo navođenje naziva tima, koji ni na koji način ne sadrži naziv agencije.

Krajnji rok za slanje prezentacije je 27.09. do ponoći.

Nakon objave spiska finalista 5. oktobra na sajtu www.kaktus.rs/dan-talenata, tri najuspešnija tima biće pozvani da 9. oktobra održe javne prezentacije pred članovima žirija i dodatno porazgovaraju o radovima.

Dobitnik KAKTUS Talents Award biće proglašen 30.10. na festivalu KAKTUS 2019.

KRITERIJUMI OCENJIVANJA I ČLANOVI ŽIRIJA:

Žiri čini 12 uglednih profesionalaca iz kompanija, kreativnih, PR i digitalnih agencija iz Srbije, kao i jedan tajni član – predstavnik socijalnog preduzeća ili udruženja.

Kandidate za članove Žirija predlaže i bira organizator Festivala. Spisak članova Žirija transparentno je objavljen na sajtu www.kaktus.rs/dan-talenata

Prvi krug žiriranja prijavljenih radova odvija se elektronskim putem, na unapred pripremljenoj platformi. U toku prvog kruga žiriranja, predsednik Žirija će organizovati sastanak članova Žirija, nakon čega će biti odabrana tri rada/tima koja ulaze u finale.

Radovi se u prvom krugu žiriranja ocenjuju po sledećim kriterijumima:

 1. 1. Inovativnost i originalnost ideje – 40 bodova
 2. 2. Kvalitet izvedbe i kreativnih materijala – 40 bodova
 3. 3. U kojoj meri su predložena rešenja rešila problem klijenta – 20 bodova.

Tri najbolje ocenjena rada biće proglašeni finalistima.

Drugi krug žiriranja predstavljaju javne prezentacije finalista pred članovima žirija, nakon čega žiri donosi konačnu odluku o dobitniku KAKTUS Talents Award.

Radovi u finalu, odnosno javne prezentacije, ocenjuju je na skali od 1 do 10 po unapred utvrđenim kriterijumima.

Dobitnik je rad koji osvoji najviše glasova članova žirija. Ukoliko dva rada imaju isti broj bodova, članovi Žirija pristupaju ponovnom glasanju sa DA ili NE.

VLASNIŠTVO RADA/IDEJE:

Takmičari, odnosno članovi tima, sa punom moralnom i materijalnom odgovornošću potpisuju da su 100% vlasnici ideja i kreativnih rešenja koje su predali u okviru takmičenja.

Radovi ne smeju da sadrže elemente, sadržaje i materijale trećih strana, niti na bilo koji način da krše profesionalne, etičke norme, kao ni zakone Republike Srbije. Organizator takmičenja može da traži dokaz o vlasništva ideje u bilo kom trenutku.

Organizator, kao ni kompanija partner tamičenja, ne snose bilo kakvu krivičnu ili materijalu odgovornost u slučaju kršenja ovog pravila od strane takmičara. Organizatori i kompanija partner oslobođeni su bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih i srodnih prava.

Učešćem u ovom takmičenju, učesnici su saglasni da se pridržavaju navedenih uslova i konačnih odluka Žirija.

Organizator zadržava pravo da koristi i objavljuje učesnike i njihova imena online, u štampi ili na bilo koji drugi način, a u vezi sa ovim takmičenjem. Svi radovi mogu biti javno objavljeni od strane organizatora. Prihvatanje navedenih uslova predstavlja dozvolu za organizatora da koristi imena i materijale za edukativne i promotivne svrhe bez dodatne naknade.

Takmičari su upoznati da ovo takmičenje ima humanitarni karakter, a radovi i ideje koje budu kreirani u okviru takmičenja biće donirani socijalnom preduzeću ili udruženju na čiji brief su takmičari imali zadatak da odgovore. Socijalno preduzeće ili udruženje ima mogućnost da nakon takmičenja ideje realizuje i koristi u kampanji za sopstvenu promociju, samostalno ili u saradnji sa agencijom iz koje dolazi pobednički tim.

ROKOVI:

20.09. krajni rok za prijavljivanje timova na sajtu www.kaktus.rs/dan-talenata
25.09. početak takmičenja i brifiranje
27.09. krajni rok za predaju takmičarskih radova (do ponoći)
01. – 04.10. prvi krug žiriranja (online)
05.10. objava spiska finalista na zvaničnom sajtu www.kaktus.rs/dan-talenata
09.10. drugi krug žiriranja i prezentacije finalista pred članovima žirija
30.10. proglašenje pobednika i dodela nagrada KAKTUS Talents Award

NAGRADA:

Organizator će pobedničkom timu obezbediti:

 • KAKTUS Talents Award statuu, koja će dobitnicima biti uručena na glavnoj dodeli nagrada KAKTUS 2019;
 • Besplatne kotizacije za oba dana festivala KAKTUS 2019;
 • Medijsku promociju kroz sve kanale Marketing mreže;
 • Dve besplatne kotizacije za IF! Italians Festival koji se održava od 7. do 9. novembra ove godine u Milanu, Italija.

Drugoplasirani tim osvaja:

 • Besplatne kotizacije za oba dana festivala KAKTUS 2019;
 • Dve besplatne kotizacije za SEMPL konferenciju koja se održava od 28. do 29. novembra ove godine u Portorožu, Slovenija.

NADOKNADA:

Učešće na takmičenju za mlade talente potpuno je besplatno.

Za više informacija ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na: ivana@marketingmreza.rs

SPISAK TIMOVA SA PROSEČNIM OCENAMA – PRVI KRUG

KAKTUS Talents prezentacije

Spisak finalista i dobitnika sa prosečnim ocenama

Žiri
Bojan Babić
Creative Director, Executive Group
Branka Pudrlja Durbaba
Senior Market Director, Vip Mobile
Vanja Vagić
Corporate Affairs Manager, Mars Multisales Baltics Balkan Adriatic
Milena Đorić Gudurić
Marketing Manager Serbia & Montenegro, Mastercard
Jasmina Stojanov
Managing Director, Nova Communications
Ljiljana Radosavljević
Menadžer korporativnih politika i komunikacije, PepsiCo West Balkans
Marina Grihović
Managing Director, Headline & Dkit
Nebojša Krivokuća
Creative Director, Communis DDB
Olivera Nikodijević
Brands and Consumer Excellence Director SRB & MNE, Apatinska pivara
Sanja Lalević
Facebook Lead Serbia, HTTPOOL
Svetlana Ćopić
Creative Director, Block&Roll
Tamara Jokanović
Managing Director, Represent Communications

  FORMULAR ZA PRIJAVU ZA TAKMIČENJE MLADIH TALENATA

  * Saglasan/a sam da se žiriranje obavi prema gore navedenom Pravilniku o žiriranju i dodeli nagrada za mlade talente, kao i da u celini prihvatam sve odredbe, obaveze i odgovornost koje iz Pravilnika proizilaze.

  * Saglasan/a sam da se podaci koje sam ostavio/la u prijavnom formularu koriste za komunikaciju organizatora i mog tima tokom takmičenja, kao i za obaveštenja u vezi sa festivalom KAKTUS.

  TAKMIČENJE MLADIH TALENATA PODRŽAO:
  PRIJATELJI DANA TALENATA: